Chủng Đan Ni
Chủng Đan Ni sinh ra ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, là một nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình ở Trung Quốc Đại lục và tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.