Chương Linh Chi
Cô tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, là diễn viên, ca sĩ và người mẫu tại Trung Quốc Đại lục.