Courtney Blythe Turk
Courtney Blythe Turk lớn lên ở thị trấn nhỏ Monroeville, Alabama và sau đó học tại Đại học Auburn với chuyên ngành Truyền thông đại chúng, tập trung vào phát thanh thể thao và chuyên ngành sân khấu.