Đặng Siêu
Đặng Siêu là nam diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất người Trung Quốc. Năm 2016, tổng doanh thu phòng vé các bộ phim Đặng Siêu tham gia đạt 10 tỉ NDT, trở thành diễn viên đại lục đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại đạt đến con số này.