Danielle Panabaker
Danielle Nicole Panabaker (sinh ngày 19 tháng 9 năm 1987) là một nữ diễn viên người Mỹ. Cô được nhiều người biết đến qua các bộ phim ''Stuck In The Suburbs'', ''Read It And Weep'', ''Sky High''.