David Atrakchi
David Atrakchi là một diễn viên nổi tiếng với vai diễn Malcolm Manville trong Transporter 3. Anh đã đóng vai Lanyon trong bộ phim kinh dị năm 2011 Faces in the Crowd.