Địch Long
Địch Long là một diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông. Từ cuối thập niên 1960 đến trong suốt những năm 70, ông là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu tại Hồng Kông và Châu Á.