Đức Phúc
Anh là quán quân Giọng Hát Việt mùa 3 năm 2015. Năm 2016, anh được giới trẻ được phong cho danh hiệu "Hoàng Tử Nhạc Phim" bởi bài hát nhạc phim Ánh Nắng Của Anh.