Ewen Bremner
Một trong những vai diễn đáng chú ý đầu tiên của anh là một học sinh ở Glasgow trong bộ phim "Heavenly Pursuits" của Charles Gormley vào năm 1986. Anh cũng đóng vai chính trong bộ phim dài tập "Dreaming" của William McIlvanney năm 1990.