Gemma Atkinson
Gemma Atkinson sinh ngày 16/11/1984 tại Bury, Greater Manchester, Anh với tên đầy đủ là Gemma Louise Atkinson. Cô từng tham gia các phim Hollyoaks (1995), Command & Conquer: Red Alert 3 (2008) và Hollyoaks: Let Loose (2005).