Giáo Viên Tiếng Trung
Giáo viên hướng dẫn học tiếng Trung.