Gil Birmingham
Gil Birmingham là nam diễn viên Mỹ. Tên tuổi của anh được biết đến qua các bộ phim như ''House II: The Second Story'', ''The Doe Boy'', ''End of the Spear'',...