Go Se Wo
Năm 2013, Go Se Won được giao vai chính đầu tiên trên màn ảnh trong bộ phim kinh dị hàng ngày ''Crary Love''.