Graham Hamilton
Anh là diễn viên điện ảnh và diễn viên kịch tài năng, anh đã nhận được nhiều giải thưởng và đã lưu diễn ở khắp mọi nơi trên thế giới.