Hạ Nam
Nữ diễn viên Hạ Nam sinh ngày 29/04/1996. Cô từng tham gia các phim Lấy Chồng Trẻ (2016), Yêu Miêu Truyện (2017), Luyến Ái Tiên Sinh (2018), Như Ý Truyện (2018), Hạc Lệ Hoa Đình (2019)...