Hồ Binh
Hồ Binh (sinh ngày 14 tháng 2 năm 1971) là một nam diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Trung Quốc. Anh tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như ''Vương Quốc Ảo'', ''Tỷ Tỷ Xông Pha'', ''Sở Kiều Truyện'', ''Hữu Phỉ'', ....