Hồ Quang Lộc
Hồ Quang Lộc yêu thích ca hát từ nhỏ nên từ lúc học cấp 2, anh hoạt động khá nhiều văn nghệ ở trường lớp, thành phố và bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp từ sau thế hệ Lam Trường, Phương Thanh.