Hoài Linh
Hoài Linh là một nghệ sĩ được đánh giá là đa tài khi ngoài khả năng về múa, hát dân ca, diễn hài, đóng phim thì Hoài Linh còn hát được cả tân nhạc.