Hoàng Uẩn
Diễn viên Hoàng Uẩn từng đóng vai anh Kiên trong phim Một Ngày Đầu Thu (1962).