Hồng Minh
Diễn viên Hồng Minh là diễn viên được biết đến trong một số bộ phim Việt Nam đầu thập niên những năm 80.