Hồng Nga
Hồng Nga là nghệ sĩ cải lương tài danh của Việt Nam và cũng là diễn viên chuyên đóng vai ác. Bà xếp hạng nổi tiếng thứ 72104 trên thế giới và thứ 29 trong danh sách Nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam.