Hồng Phượng
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên Hồng Phượng đã được tiếp xúc với nghệ thuật từ rất sớm,ngay từ lúc nhỏ Hồng Phượng đã rất thích ca hát và văn nghệ.