Hứa Đình Diễn
Diễn viên Hứa Đình Diễn từng vào vai Trung úy Bảy trong phim Lạc Cầm (1994).