Hữu Nghĩa
Hữu Nghĩa sinh ra tại huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang) trong một gia đình không có ai theo ngành nghệ thuật.