Hữu Quốc
Nam nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, chuyên trị các vai kép già và vai nặng tính cách. Các vở diễn ghi dấu ấn tên tuổi nghệ sĩ Hữu Quốc: Cung Đàn Nào Cho Em, Cây Lẻ Bạn, Bão Rừng Tre...