Jacob Matschenz
Anh đã giành được Giải thưởng Adolf Grimme vào năm 2008 cho sự xuất hiện của mình trong An die Grenze.