Jung Soo Young
Jung Soo Young là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ngày 02/02/198. Cô đã từng tham gia các bộ phim như Jeon Woo Chi (2012), Let's Eat (2013), Twenty Again (2015), Fates and Furies (2018)...