Kang Ki Young
Kang Ki Young (Sinh ngày 14 tháng 10 năm 1983) là một diễn viên Hàn Quốc. Anh từng tham gia một số bộ phim như Six Flying Dragons (2015), Come Back Mister (2016), Tunnel (2017), Queen For Seven Days (2017), Exit (2019),...