Karen Gillan
Karen Gillan là nữ diễn viên, đạo diễn, người mẫu người Scotland.