Kế Xuân Hoa
Kế Xuân Hoa là nam diễn viên, nghệ sĩ võ thuật, nổi tiếng người Trung Quốc. Ông từng tham gia một số bộ phim như: The Shaolin Temple (1982), Fist From Shaolin (1993) , The New Legend Of Shaolin (1994), Seven Swordsmen (2005-2006),...