Kerry Shale
Kerry Shale là một diễn viên và nhà văn người Canada sống tại London, Anh.