Khương Nam
Khương Nam là một trong những diễn viên Hồng Kông gạo cội thập niên 70. Ông từng góp mặt trong rất nhiều tác phẩm như Tiger Killer, The Convict Killer.