Kim Huế
Kim Huế là diễn viên được khán giả biết đến qua các phim Việt Nam cũ, trong đó có phim Mắt trẻ thơ là bộ phim cô để lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng khán giả.