Kim Hyun Soo
Kim Hyun Soo là nữ diễn viên. Tên tuổi của cô được biết đến qua các bộ phim như ''Bridal Mask'' và ''My Love from the Star''.