Kim Jung Tae
Kim Jung Tae đã tham gia diễn xuất vào năm 1999 với bộ phim "The Uprising" dưới tên khai sinh của mình là Kim Tae Wook. Năm 2006, anh bắt đầu sử dụng nghệ danh hiện tại của mình là Kim Jung Tae.