Kim Liên
Kim Liên sinh năm 1942. Vốn là con nhà nòi, cha của bà là kép hát của phường ông Trùm Toái nức tiếng đất Xuân Thủy, Nam Định. Bà bắt đầu nổi tiếng sau vai Thế Tử trong vở diễn "Trần Quốc Toản ra trận".