Kyo York
Kyo York đến Việt Nam lần đầu tiên vào cuối năm 2009. Từ đây, anh bén duyên với điện ảnh, âm nhạc và hoạt động như một nghệ sỹ thực thụ.