La Mãng
La Mãng là nam diễn viên gạo cội của hãng Shaw Brothers. Ông đã tham gia đóng rất nhiều phim từ năm 1976 tới nay như Kim Tí Đồng (1979), Ngũ Độc (1978), Diệp Vấn 2 (2010), Triều Bái Võ Đang (2015), Đội Hành Động Liêm Chính 2016 (2016)...