Lâm Dục Phẩm
Cô là người dẫn chương trình kiêm diễn viên. Cô đã trở nên nổi tiếng nhờ có nét giống Mitsushima Hikari.