Lê Ngọc Bảo Trâm
Thạc sỹ - Chuyên gia Lê Ngọc Bảo Trâm là trưởng BP. Hành chính Nhân sự, Giảng viên, chuyên gia tham vấn tâm lý cá nhân và gia đình thuộc Viện Tâm Lý & Giáo dục Pháp luật.