Lee Tae Hwan
Lee Tae Hwan là diễn viên và ca sĩ Hàn Quốc. Kể từ khi khởi nghiệp diễn xuất vào năm 2013, anh đã đóng nhiều phim truyền hình như Pride and Prejudice (2014), W (2016), Father, I’ll Take Care of You (2016)...