Liêu Khải Trí
Liêu Khải Trí là nam diễn viên Hồng Kông. Ông từng tham gia một số bộ phim Sát Phá Lang (2005), Beast Stalker (2008), Siêu Xạ Thủ (2009), The Bullet Vanishes (2012), Weeds on Fire (2016)...