Lục Kiếm Minh
Lục Kiếm Minh là nam diễn viên. Tên tuổi của anh được biết đến qua các bộ phim như ''House No.7'', ''Sword Master''...