Lưu Đông Thẩm
Lưu Đông Thẩm sinh ngày 9 tháng 1 năm 1994 tại Thượng Hải, anh đã tham gia một số bộ phim tiêu biểu như: Tôi Không Khải Là Một Con Quái Vật (2016), Giám Định Y Khoa Tiến Sĩ Qin 2 (2018), Psych-Hunter (2020)...