Lưu Gia Huy
Lưu Gia Huy là nam diễn viên người Trung Quốc. Ông từng tham gia một số bộ phim như Thiếu Lâm Tam Thập Lục Phòng (1978), Ngũ Lang Bát Quái Côn (1983), Kill Bill: Volume 1 (2003), Kill Bill: Volume 2 (2004),...