Lưu Thiêm Tước
Lưu Thiêm Tước là nam diễn viên Hồng Kông và nghệ sĩ võ thuật. Tên tuổi của ông được biết đến qua các bộ phim như The Big Boss (1971), Fist of Fury (1972), Way of the Dragon (1972),...