Lưu Vĩnh
Lưu Vĩnh sinh năm 1952 tại Hong Kong, được coi là tài tử có tiếng nói trong ngành giải trí, từng tham gia nhiều phim của Lý Tiểu Long.