Lý Cần Cần
Lý Cần Cần là nữ diễn viên Hồng Kông. Tên tuổi của bà được biết đến qua các bộ phim như Cala, My Dog! (2003), Croczilla (2012) và The Case of the Silver Snake (1988).