Lý Huỳnh
Lý Huỳnh có tên thật là Lý Kim Tuyền là một võ sư Việt Nam từng được xếp vào nhóm "tứ tú" của miền Nam Việt Nam giai đoạn trước 1975. Ông cũng đồng thời là một diễn viên điện ảnh, được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.