Lý Tu Hiền
Ngoài việc nổi tiếng qua hình ảnh cảnh sát trong rất nhiều phim, Lý Tu Hiền còn được mọi người kính trọng vì đã có công lăng xê nhiều ngôi sao cho màn ảnh Hong Kong sau khi rút về phía sau máy quay, trong đó có Châu Tinh Trì.